Kunjungan daripada Shell Marine Technical Advisor (MTA)

Kunjungan daripada Shell Marine Technical Advisor (MTA), bagi membincangkan aktiviti2 yang dapat dijalankan untuk memperkasakan lagi persediaan dalam menangani insiden tumpahan minyak

More News & Events