Our Base

Organization Chart

PD Base (Negeri Sembilan)

SYAIFUL BIN MAT YUSOF

PD Base Manager

SHON SZE PENG

PD Base Supervisor

MOHD AZREEN BIN SHAMSUDDIN

Technician/Senior Tech

MOHD FARIZ NAZAM BIN HARUN

Technician/HSSE Representative

ROSLY BIN YUP

Senior Technician

ZULKERNAIN BIN HASSAN

Technician

MOHD NAJIB BIN HARUN

Technician

MUHAMMAD ZUL KAMIL BIN ABDULLAH

Technician

syankar

Technician

Kemaman Base (Terengganu)

CHE KU MOHD NAZRI BIN CHE KU MAN

Kemaman Base Manager

MOHD HANAFI NAIM BIN HAMTHA

Base Supervisor/HSSE Representative

MOHD FOUZI MARZUKI BIN AHMAD AZANI

Technician

WAN MOHD ZULKHAIRI BIN ZAINON

Technician

MOHD FAIRI BIN MOHAMAD GHANI

Technician

Labuan (Wilayah Persekutuan)

REZAL ASWAN BIN TIMBANG

Labuan Base Manager

HANIZOL BIN GANI

Labuan Base Supervisor

ABDUL KARIM LAINDI

Technician

MOHAMMAD HAFIZ BIN ZULKARNAIN

Technician

FAZLI BIN SALLEH

Senior Technician